top of page
  • rosana547

ZVOP-2; najdaljša pot do nacionalnega predpisa iz Splošne uredbe o varstvu podatkov v Evropski Uniji

Zdaj je že zgodovina! 15. decembra 2022, približno štiri leta in pol od začetka uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov, je Državni zbor s 50 glasovi poslancev za in 8 proti (!kakšna je bila volja ostalih 32-ih ni znano!) sprejel nacionalni predpis, s katerim ureja predvsem nacionalne posebnosti varstva osebnih podatkov. Zakaj je trajalo tako dolgo in kaj nas čaka?
Prvi osnutek ZVOP-2 je bil dan v javno razpravo 3. oktobra 2017.

Obsegal je tako Splošni uredbi o varstvu podatkov dopolnilno ureditev varstva osebnih podatkov na nacionalni ravni, hkrati je v slovenski pravni red prenašal Direktivo (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 89). Imel je vsega 100 členov.


Iz prvega osnutka je bil oblikovan nov predlog ZVOP-2 in v javno razpravo dan 23. januarja 2018. Bil je že obsežnejši, imel je 123 členov. Nadaljevalo se je z novim (zdaj že tretjim) predlogom ZVOP-2, ki je bil 4. aprila 2018 predlagan za sprejem v Državnem zboru po nujnem postopku. Imel je 145 členov, predlog za obravnavo po nujnem postopku je bil zavrnjen, zaradi odstopa vlade sredi marca 2018 pa se zdi, da je vnema za pripravo in sprejem nacionalnega predpisa še v času do začetka uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov usahnila.


Šele 14.avgusta 2019 je bil v javno razpravo dan nov (četrti) predlog ZVOP-2, s 154 členi.

Razen dejstva, da je predlog ZVOP-2 v slabih dveh letih precej pridobil na obsegu, se vse do konca leta 2020 na tem področju ni spremenilo nič.


20. novembra 2020 je Državni zbor sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20; ZVOPOKD) in tako iz dotedanjih predlogov ZVOP-2 izvzel del, s katerim se je v slovenski pravni red prenesla Direktiva (EU) 2016/680.


Nov (peti) predlog ZVOP-2, zdaj le z vsebino, ki jo sme država na nacionalni ravni urejati po Splošni uredbi o varstvu podatkov, je bil v javno razpravo dan (šele) 30. aprila 2021. Imel je 119. členov, pri čemer gre k prejšnji statistki prišteti še 84. členov ZVOPOKD.


Februarja 2022 je Evropska komisija Sloveniji poslala uradni opomin, ker v treh letih od začetka veljavnosti Splošne uredbe o varstvu podatkov kot edina država članica še ni prilagodila nacionalnega okvira varstva podatkov.


Zdi se, da je opomin le nekoliko pripomogel k večji intenziteti aktivnosti za sprejem ZVOP-2, saj različnih predlogov, ki so se v javnosti pojavljali od poletja 2022 naprej, nisem več štela.


Sprejet ZVOP-2 ima 127. členov. Predlog, ki ga je v Državni zbor posredovala Vlada, je bil v veliki meri spremenjen oziroma dopolnjen z amandmaji poslancev.


Opisana zgodba je morda na prvi pogled res zanimiva le za tiste, ki se z varstvom osebnih podatkov ukvarjamo že dolgo in s filigransko natančnostjo, na »drugi pogled« pa priča o aktualnosti teme, o množici različnih interesov, pri katerih je težko, če ne že nemogoče, najti za vse v izvajanje zakona vpete strani sprejemljive rešitve.


Varstvo osebnih podatkov je »vroča tema« že dalj časa.

Skoraj ni aktivnosti, ne v vsakdanjem življenju posameznika ne v dnevnem delovanju gospodarskih subjektov in javnih organov, ki ne bi vključevala obdelave osebnih podatkov. Zato ZVOP-2 zadeva vse. In vsi bi si radi olajšali delo s čim manj obveznostmi. Pri tem pozabljamo, da v življenju igramo več vlog. Smo tudi samo posamezniki in takrat na varstvo osebnih podatkov običajno gledamo bolj dobrohotno.


Kaj nas čaka po sprejemu ZVOP-2, pa v naslednjih prispevkih.


Odvetnica mag. Rosana Lamut Strle


#splosna-uredba-o-varstvu-podatkov

#varstvo-osebnih-podatkov


Comments


bottom of page