top of page

Informacije o obdelavi osebnih podatkov
(13. in 14. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Sem odvetnica, ki delujem tudi na področju varstva osebnih podatkov, vsekakor cenim vašo zasebnost, razumem pomen pravice do varstva osebnih podatkov in pri njihovi obdelavi sledim predpisom.

 

Kot upravljavec (odvetnica mag. Rosana Lemut Strle, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana) pridobim in naprej obdelujem vaše osebne podatke, kadar se sami obrnete name za odvetniško storitev, vse v okviru zaupanega mandata (pravni temelj iz točke b) 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). Kadar so potrebni za odvetniško storitev, obdelujem tudi osebne podatke tretjih, ki ste mi jih posredovali ali sem jih pridobila na podlagi predpisov v okviru zaupanega mandata (pravni temelj iz točke c) oziroma e) 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov; Zakon o odvetništvu, Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16, 36/19 in 130/22 in drugi področni predpisi).

Stranke ob podelitvi mandata zaprosim za posredovanje podatkov o osebnem imenu, naslovu prebivališča, davčni številki in kontaktnih podatkih (naslov elektronske pošte in telefonska številka). Ob izvajanju storitve obdelujem le osebne podatke, ki so potrebni za varstvo interesov in pravic strank in za izvršitev pogodbe med stranko in mano.

 

Če to od mene zahtevajo mednarodne pogodbe, predpisi EU ali nacionalni predpisi, v določenih primerih posredujem osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

 

Vaši osebni podatki se obdelujejo tudi ob obisku te spletne strani (IP naslov), ki gostuje na platformi Wix. Piškotki, ki se naložijo ob obisku, so le piškotki, ki so nujni za delovanje spletne strani in privolitev vanje po predpisih (ZEKom-2) ni zahtevana.

 

Nimam imenovane pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

 

Poleg mene lahko vaše osebne podatke obdelujejo moji pogodbeni partnerji - obdelovalci osebnih podatkov (tipično družbe, ki vzdržujejo spletno stran oziroma mi nudijo tehnično podporo).

 

Vaših osebnih podatkov ne prenašam v tretje države. Kadar bi to zahtevala storitev, ravnam v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov, pri čemer vas o tem vnaprej obvestim.

 

Posamezniki imate v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Zahtevo za uveljavitev pravic podate pisno, po e-pošti, na moj elektronski naslov. Pred odločanjem o pravici bom preverila identiteto posameznika, odgovor pa podala v roku 1 meseca od podane zahteve, tako da ga bom vselej poslala na naslov bivališča. V primeru kompleksnosti zahteve, se rok za izpolnitev zahteve lahko podaljša še za 2 meseca, o čemer vas obvestim in vam na kratko pojasnim tudi razloge za podaljšanje roka.

Uveljavite lahko naslednje pravice: pravica dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora. Pravice uveljavite v vsebini in z omejitvami, kot so določene v Splošni uredbi o varstvu podatkov.

 

Če ne ugodim vaši zahtevi za uveljavitev pravice, lahko zahtevate varstvo z vložitvijo ugovora/pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 100 Ljubljana.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike so objavljene na spletni strani in veljajo od 1.1.2023.

bottom of page