top of page

Kako vam lahko pomagamo?

Cilj mojega dela je vselej pomagati stranki, rešiti dilemo oziroma težavo na način, ki je zanjo ugoden in najbolj optimalen; s čim manj stresa, s čim manjšo izgubo časa in drugih virov, na način, ki ne ustvarja novih dilem in konfliktov. Kljub hitremu tempu življenja in trendu površne komunikacije prek družbenih omrežij, sama verjamem v pomembnost pristnega in osebnega stika s strankami.

Primarna naloga vsakega odvetnika je zastopanje stranke pred sodišči in drugimi organi  oziroma institucijami. Seveda pa pomemben del odvetnikovega dela predstavlja tudi svetovanje stranki in sestavljanje različnih dokumentov, pogodb, dopisov, pozivov …

Pomagam vam lahko na področjih upravnega prava, pri katerem gre za izjemno živo in ves čas spreminjajoče se področje različnih institutov znotraj same javne uprave kot tudi v odnosu javne uprave do posameznikov (šolstvo, zdravstvo, različni upravni postopki). Veliko izkušenj imam na področju medijskega prava (pravica do odgovora oziroma popravka objavljenega prispevka po Zakonu o medijih), prava varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja. Prav tako se name lahko obrnete v primeru dilem na področju delovnega prava.

​lemut-strle.si Odvetnica mag. Rosana Lemut Strle Vaš partner na področju upravnega prava, področju varstva osebnih podatkov, dostopa do informacij javnega značaja in delovnega prava.

Kdo sem

Po zaključku študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani sem poklicno pot začela januarja 1996 na Upravni enoti Litija, kjer sem po opravljenem pripravništvu delala na področju denacionalizacije in žrtev vojnega nasilja. Po treh letih sem se zaposlila na Občini Litija kot svetovalka župana za pravne zadeve. Pripravljala sem predloge splošnih aktov občine, sodelovala na sejah občinskega sveta. Kot edina svetovalka za pravne zadeve pa sem bila vključena pravzaprav v izvajanje vseh nalog lokalne samouprave. Med leti 2003 in 2009 sem delala kot direktorica področja za obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, aprila 2009 pa sem se zaposlila na delovno mesto namestnice Informacijske pooblaščenke. V tem času sem opravila tudi državni pravniški izpit (2002) in na Pravni fakulteti univerze v Ljubljani zaključila podiplomski magistrski študij upravnega prava (2008), s čimer sem pridobila pravico do uporabe naziva magistrica znanosti.

Od ustanovitve odvetniške pisarne Pirc Musar & Lemut Strle o.p., d.o.o. (zdaj Odvetniška pisarna Pirc Musar & partnerji o.p. d.o.o.), od 1.1.2015 naprej sem najprej kot odvetniška kandidatka potem pa kot odvetnica in partnerica delala v tej odvetniški pisarni.

S 1.1.2023 nadaljujem z delom kot samostojna odvetnica.

Odvetniška zbornica Slovenije mi je oktobra 2022 priznala status odvetnice specialistke za področje upravnega prava, področje prava varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja.

Sem soavtorica komentarja Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in komentarja Splošne uredbe o varstvu podatkov. Na obeh omenjenih področjih delujem tudi kot strokovnjakinja Sveta Evrope in drugih mednarodnih združenj in kot predavateljica.

V letu 2018 sem pridobila tudi certifikata Mednarodne organizacije strokovnjakov za zasebnost (International Organisation of Privacy Professionals- IAPP); certifikat za strokovnjaka za zasebnost Evrope (CIPP/E) in certifikat za managerja na področju zasebnosti (CIPP/M), ki ju redno (vsaki dve leti) tudi obnavljam.

bottom of page